Click here to get the answers to the most commonly asked RBL questions.

Review of Biblical Literature Blog

Jesús en la Carta als Hebreus: Una cristologia de matriu jueva
Cervera I Valls, Jordi

Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2015 pp. 250. €20.00

Series Information
Col·lectània Sant Pacià, 110

Description: El discurs de la Carta als Hebreus s’escriu esguardant el cel i convidant a fer el mateix, eixamplant horitzons i mostrant el destí final dels creients. El cel d’Hebreus no és informe i eteri, sinó a manera de santuari on reposa—en el lloc més sagrat— l’excelsitud de la Majestat divina amb Jesús assegut a la seva dreta. Els destinataris són convidats a pujar vers aquests espais, aprofitant el decisiu moment escatològic: són els darrers temps inaugurats amb l’encarnació de Jesús, uns temps messiànics que romanen oberts gràcies a la seva ascensió al cel i que es clouran amb el seu retorn definitiu. Els creients han d’aprofitar l’avinentesa d’aquest apropament excepcional entre cel i terra, que obre un camí segur i directe a Déu i que passa per Jesucrist. Es tracta d’un recorregut que comença d’una manera responsable i compromesa en els espais terrenals i que culminarà en les altures, al costat del qui ha inaugurat aquest accés. Hebreus esdevé una aturada per reagrupar els creients i cohesionar-los, per encoratjar-los a la perseverança tot admirant el gran sacerdot Jesucrist, que els facilita el camí mitjançant la seva intercessió, i els espera a la fi del trajecte amb les portes del cel obertes

Subjects: Bible, New Testament, Hebrews and Catholic Epistles, Hebrews, Literature, Methods, Literary Approaches, Theological Approaches

Login to Read the Review(s)

You must be a member of SBL to read the review(s). In May 2019, SBL improved security of its main site with a new login procedure that requires an email address and a password, instead of an SBL member number. RBL’s login procedure is now synched to SBL’s. Please use your email address and SBL password to log in to RBL. Your use of this site indicates your acceptance of RBL’s Terms of Use.


Email Address
SBL Password
 
  
 Forgot Your Password
 Join SBL or Renew Membership


Review by Jeffrey L. Morrow
Published 2/9/2017
Citation: Jeffrey L. Morrow, review of Jordi Cervera I Valls, Jesús en la Carta als Hebreus: Una cristologia de matriu jueva, Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2017).


Adobe Acrobat Reader
All RBL reviews are published in PDF format. To view these reviews, you must have downloaded and installed the FREE version of Adobe Acrobat Reader. If you do not have the Reader or you have an older version of the Reader, you can download the most recent version now.

 

 
Privacy PolicyTerms of UseContact Us